Vargungarna

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar med ca 15 vargungar. Vargungeflocken är indelad i kullar där vargungarna turvis får vara kulledare. Flockmöten hålls varje vecka och därtill åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår.

Under våren 2023 har Sjöscoutkåren Stormfågeln två VU-grupper.

VU födda 2014 har möte torsdagar 18-19

VU födda 2013 har möte torsdagar 19.15-20.15

Kom ihåg att meddela om barnet inte kan komma på mötet, kontaktuppgifter nedan. Vi är ute alla möten så mycket som möjligt så alla ska ha varma, oömma, vattentäta kläder enligt väder.

Vårens program:

19.1 Välkommen tillbaka

26.1 Scouttraditioner

2.2 Isvett

9.2 Första hjälp

15.2 (OBS! onsdag) kl. 18-20 Pulkaåkning i Olars (inget vanligt möte)

23.2 Sportlov (inget möte)

2.3 Packning

4-5.3 Förläggning i Noux

9.3 Sortering

16.3 Eld

22.3 Sjömärken

30.3 Tältuppsättning

6.4 Lekar

13.4 Knopar

20.4 Sjövett

27.4 Trangian + knytkalas

4.5 Grötslev (OBS! alla har möte 18-20)

8.5 Segelsäsongsöppning

 

Har du frågor om Sjöscoutkåren Stormfågelns vargungeverksamhet?

Kontakta då Alexander Bäckman via e-post: alexander.backman.uni (a) gmail.com / 0403536755