Spejarscout

Spejarscouterna är 12-14 (15) år gamla. Man blir spejarscout när man börjar åk 6/7 i skolan. Alla spejarscouter har möte tillsammans en gång per vecka. Under en termin gör spejarscouterna aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). Spejarscoutledarna ansvarar för spejarscouternas program.

I Sjöscoutkåren Stormfågeln har alla spejarscouter för tillfället möte alla tillsammans på onsdagar kl. 18-19.

 

Har du frågor om Sjöscoutkåren Stormfågelns spejarscoutverksamhet?

Kontakta då Mikaela Nylund via e-post: mikaelanylund05 [at] gmail.com / 0401822371