Äventyrsscout

Äventyrsscouterna är 10-12 år gamla. I vår kår är man äventyrsscout i två år. Ca 15 äventyrsscouter bildar ett lag. Laget har möten varje vecka och är under möten indelat i 2-3 stycken mindre patruller. Märkena äventyrsscouterna får kallas väderstreck, och det tar ett halvt år att avlägga ett väderstreck. Till varje väderstreck hör olika aktiviteter, utfärder och specialmärken. Äventyrsscouter är också mycket ute och åker också på utfärder, hajker samt förläggningar. 

De yngre äventyrsscouterna (2012) har möte på måndagar kl. 18-19

De äldre äventyrsscouterna (2011) har möte på måndagar kl. 19.15-20.15.

Kom ihåg att meddela om barnet inte kan komma på mötet, kontaktuppgifter nedan. Vi är ute alla möten så mycket som möjligt så alla ska ha varma, oömma, vattentäta kläder enligt väder.

 

Har du frågor om Sjöscoutkåren Stormfågelns äventyrsscoutverksamhet?

Kontakta då Titti Edelmann via e-post: titti.edelmann [at] stormfageln.fi