Explorerscout

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. En explorerscout kan vara patrulledare för en spejarscoutpatrull eller fungera som vice akela för en vargungeflock eller vice kapten för ett äventyrsscoutlag när de fyllt 16 år. Explorerscouterna fungerar även i egna patruller bestående av 4-12 stycken explorers. Patrullen har också en egen lots (över 22 år) som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker. Patrullen kan planera och förverkliga olika projekt tillsammans.