Kort om oss

Sjöscoutkåren Stormfågeln är den enda svenskspråkiga sjöscoutkåren i Esbo. Verksamhetens  målsättning är att erbjuda mångsidigt och lärorikt scout- och sjöprogram för medlemmarna. Kåren strävar efter att förverkliga detta genom att arrangera möten, seglatser, förläggningar, läger, kurser och ledarskolning.

Kårens verksamhet är indelad i olika verksamhetsgrupper, s.k. åldersgupper, enligt medlemmarnas ålder. Du kan läsa mera om respektive åldersgrupp här. Under vinterhalvåret består verksamheten av veckomöten och andra evenemang. Under sommaren kan scouterna delta i seglatser och läger.

Sjöscoutkåren Stormfågeln grundades år 1996 och har idag ca 140 medlemmar i åldern 8–40 år. Stormfågelns verksamhet är i regel för barn och ungdomar i åldern 8–22 år och ledaruppgifter för personer som är över 22. Stormfågeln är medlem i Finlands Svenska Scouter r.f, takorganisationen för finlandssvenska scouter

Du kan läsa mera genom navigeringen till vänster.