Medlemsförmåner

Som medlem i Sjöscoutkåren Stormfågeln får du följande medlemsförmåner:

  • Medlemstidningarna Scoutposten och Partio.
  • Scoutrabatt på varor i vissa friluftsbutiker, t.ex. Scandinavian Outdoor (f.d. Partiovaruste)
  • Möjlighet att delta i Finlands Svenska Scouters (FiSSc), Finlands Scouters (FS) och världsförbundens evenemang och utbildningar
  • Reseunderstöd enligt FiSSc-principer då man deltar i FiSSc:s utbildningar 
  • Möjlighet att söka stipendier från FiSSc och FS
  • Scoutförsäkringen (andrahandsförsäkring)

Dessutom möjliggör medlemsavgiften en del grundfunktioner som inte direkt syns i kårens arbete, men som är viktiga för att utveckla och förnya scoutingen som sådan och dess ställning i Finland. Detta genom samarbete med samhället och andra scoutorganisationer.

Dessa funktioner är bland annat:

  • Marknadsföring och utveckling av scoutingens image
  • Samhällspåverkan som gynnar så väl scoutingen som barns och ungas ställning i Finland i allmänhet
  • Biståndsprojekt till utlandet
  • Samarbete mellan nationella och internationella scoutorganisationer