S/y Leia

S/y Leia är kårens stora (största) båt, och även vår stora kärlek. Efter ett otroligt långt projekt för att samla in pengar, såldes Yoanna och kåren uppgraderade till en ännu större båt. Idag används Leia flitigt på våren, sommaren och hösten för olika längders seglatser, och är bra träning efter att man har vant sig med lilla Yoda. På Leia ryms flera än på Yoda, och man kan segla mycket längre i en större båt. Hon har ett riktigt fint litet kök, och till och med en vessa!

Leia har varit med om en massa, bl.a. åkt upp på bryggan när motorn inte riktigt fungerade, men alltid kommer någon och fixar upp henne. Just nu skulle Leia vilja ha ett nytt storsegel, men det behösv lite pengar för det. Månne hon inte får ett riktigt fint nyt segel någon vacker dag (som det inte står SWE på...)

S/y Yoda

Kårens mindre är båt S/y Yoda. Idag fungerar Yoda främst som kårens övningsbåt, som i huvudsak skeppas av kårens yngre ledare och patrulledare med övningscertifikat. Yoda är ypperlig för korta kvälls-, dags- och veckoslutsseglatser tack vare sin snabbhet, men hon lämpar sig även för längre seglatser. Den hittills längsta seglatsen med Yoda har gjorts till Åland, som hon besökt ett par gånger.

S/y Yoanna

Kårens tredje inköpta båt s/y Yoanna. Kårens medlemsantal hade stadigt vuxit under flera år och för att också i fortsättningen kunna erbjuda högklassig utbildning krävdes en båt till. Därför grundades vid årsskiftet 2003-2004 en projektgrupp under namnet Unga vindar som tillsammans med understödsföreningen började fundera på finansieringen för båtprojektet.

Kriterierna för den nya båten var att den skulle vara något större än Yoda, ha ett ordentligt pentry, en inomborsmotor och framförallt klara större sjögång bättre än Yoda. Efter att många båtmodeller diskuterats var slutresultatet att s/y Yoanna, en Finn Express 83:a, köptes hösten 2005.

På våren rustades Yoanna upp och hon fick nya segel (en stor och en rullgenua), en ny kompass och en fast GPS. Efter ett antal seglatser också över till såväl den svenska som den estniska kusten, har Yoanna visat sig vara en mycket välfungerande båt I scoutbruk. Alla i kåren har varit mycket nöjda med henne.

Dock har inte kårens historia i sällskap med s/y Yoanna alltid varit lika trevligt. Under en ödesdiger storm hösten 2008 föll hon nämligen ikull med bock och allt i Nokkala båthamn, där hon stod färdig för vintern. Det här resulterade i en halvmetersspricka i sidan och att kölen knäcktes loss från båtens botten. Reparationskostnaderna blev så höga att försäkringsbolaget var på väg att lösa in båten, men som tur så var båtvarvet Jouko Lindgren så vänliga att de var beredda att sponsra de sista eurorna för att vi skulle få vår båt reparerad.

Strax hade hon en styrbordssida som är blankare och vitare än den någonsin varit och s/y Yoanna användes som vår skolningsbåt ännu i flera år framöver.

S/y Bufo

S/y Bufo, en Guy 22:a, var kårens allra första egna segelbåt och den anskaffades hösten 1998. Två år senare, på hösten 2000, såldes Bufo och ersattes av Yoda som fortfarande finns i kåren. Hösten 2005 kulminerade Unga vindar projektet i att en Finn Express 83:a, vid namnet Yoanna, köptes till kåren. Därmed har kåren från och med våren 2006 haft två båtar till sitt förfogande.