Kommande evenemang:

 

Ett gille?
 
Gillets syfte kommer att vara att utgöra en sammanhållande länk mellan tidigare, nuvarande och kommande medlemmar i Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f., genom att upprätthålla kontakten medlemmarna emellan och på olika sätt stöda kåren.
 
Verksamheten kommer främst att rikta sig till medlemmar som inte mera är aktivt med i den dagliga verksamheten, och kanske inte heller mera är medlemmar i kåren. Vi vill nu uppmuntra dig att komma med!
 
 
 
Tycker du att det låter kul med en egen plattform, via vilken vi kan upprätthålla kontakten med varandra och kanske scouta någon gång när andan faller på, ta kontakt!